Paylaş

Aslan
Rızıkta bazıları aslan gibidir; kendi avladığı taze etleri yer. Elin emeğini değil, elinin emeğini yer. Bunlar emeğe saygı duyarlar. Torpil kullanmazlar. Torpilleri alın teridir.
Kıymete kanaat ederler. Güven içinde yaşarlar.
Sistemleri; akıl ve bilim üzerine kurulu, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik hukuk devletidir. Adalet ve liyakatten asla dönmezler.
Vesayetin her çeşidini reddederler ve siyasetlerinin merkezine Türk Milletinin hür iradesini koyarlar.
Kişiliklerinden ve özgürlüklerinden asla taviz vermezler. “Ben varım, ben benim” derler.
Onlar iki dünyalı ve tek yüzlüdürler.

Akbaba
Bazıları akbaba gibidir, başkalarının avladığı leşi yerler. Çünkü yanaşma düzeni mensubu beslemeler, leş yiyicidir. Emeğe karşıdırlar. Hayatları torpil ile geçer. Kıymete kanaat etmezler. Doymazlar. Korku içinde yaşarlar.
Sistemlerinde emeğe saygı yoktur, dolayısıyla adalet de yoktur. Ehliyet ve liyakate değer vermezler.
Aklı kullanmazlar. Hurafe ve zan esaslı vesayete dayalı bir düzeni isterler. Siyasetlerinin merkezine bağımlılığı koyarlar.
Kişilikleri yoktur. Gassal önünde meyyit gibidirler. Köle ruhlu olup, özgürlüğü kavrayamazlar. Aslında insan da sayılmazlar.
Onlar tek dünyalı ve ikiyüzlüdürler.
Rabbimiz! Biz senin özgür kullarınınız. Yalnız Sana inanır ve yalnız Senden yardım isteriz. Çünkü biz Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

11 Ocak 1945 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda profesör oldu.

Yorum yap