Paylaş

Kur’an’daki tüm Teâlâ fiillerinin öznesi Muteal olan Allah’tır. Muteal, Esmai Hüsna’dan (Allah’ın güzel isimlerinden) biridir; Aşkın, Ulu ve Yüce demektir.

Kur’an’da Teâlâ fiili 14 kez geçer.

Bunların 9’u, “Suphanallah ve Teâlâ Amma Yuşrikun” Yüceler yücesi olan Allah, onların şirk koştukları her şeyin ötesinde aşkın ve eşsizdir” şeklinde yer alır.

ŞİRK NE?

Şirk, Allah’a inandığı halde, Allah’ı uzakta tutup, araya bir takım aracılar koymaktır. Kul ile Allah arasına giren Putlar, Türbeler, Şeyhler, Gavslar, Mehdiler ve Mesihler birer şirk aracıdır.

Hâlbuki Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Allah ile aramızda ara yok ki, aracı olsun.

İhlas, dini Allah’a has kılmaktır. Hanif; dini Allah’a has kılan, saf inanç sahibi demektir. Hz. İbrahim’in Hanif Milleti ve Ebu Hanife böyleydi.

Kulların şirkinden Allah zerre kadar zarar görmez. Şirkten zarar gören şirk koşanın kendisidir. Allah şirki, kendisi için değil, kulları için yasaklamıştır.

KULLARIN ŞİRKTEN GÖRDÜĞÜ ZARAR NEDİR?

İnsanın kişilik bütünlüğünün parçalanması ve şahsiyetin dağılmasıdır.

Zira şirk sadece imanı parçalamaz, aklı, iradeyi ve vicdanı da parçalar. Bunlar parçalanırsa artık insanı hiç kimse bir bütün halinde tutamaz.

İNSAN DAĞILIR; DAĞILAN İNSAN İSE DAĞITIR

Dağınık akıl, indirgeyerek dağıtır.
Dağınık kalp ötekileştirerek dağıtır.
Dağınık vicdan pasifleştirerek dağıtır.

Bu dağınıklık duyguya, bilgiye, söze ve eyleme yansır. Oradan dine, topluma, hukuka, bilime, sanata, siyasete, ekonomiye ve hayatın diğer alanlarına yansır.

Yansıdı mı? Yansıdı. Dağıldık ki, ne dağıldık. Un ufak olduk. İnsanlığımızdan çıktık. Bakara 30’daki Beşer olduk: Kan döken, bozguncu…

Rabbimiz! Aramızdaki aracıları kaldırmak için akıl, irade ve vicdanımızı aktif kıl. Bizi lütfen yeniden insanlık devrine sok. Sonra da İslam’a… Biz Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım…

Hayırlar diliyorum,

11 Ocak 1945 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda profesör oldu.

Yorum yap