Paylaş

Dünya’nın %90’ından fazlası yaratıcı bir tanrının varlığına inanıyor. Biz de bu makalemizde farklı dinlere mensup insanların bakış açısından tanrı kavramını konu edineceğiz.

Hristiyanlıkta Tanrı İnancı;

Hristiyanlıkta tanrı hem yaratıcı hem de yaşatıcıdır (rızık verici). Tanrı peygamberler ve kitaplar gönderir. Hayata her an müdahildir. Hristiyanlık inancında İsa;

 • Hem insan,
 • Hem Peygamber,
 • Hem Melek,
 • Hem Aracı,
 • Hem Yargılayıcı,
 • Hem oğul hem de bizzat tanrının kendisidir.

Hz. İsa, baba tanrının bütün niteliklerine sahiptir. Dünya’da yapılacak dualara karşılık verebilir, insanları cezalandırabilir, öldükten sonra mutlak şefaat yetkisine sahiptir. Dilediği kişiyi cennete ve cehenneme gönderebilir.

Hristiyanlık inancında Trinity ( Üçleme ) inancı mevcuttur. Allah, İsa, Kutsal Ruh üçü de eşittir. Kutsal ruh tanrının kendi varlığını insanda hissettirmesidir.

Hristiyanlık inancına göre insanın kendi içinde hissettiği iman gücü, inanç ve tanrıyla konuşma vb. duygular kutsal ruhun tezahürleridir.

Yahudilikte Tanrı İnancı ;

Yahudilere göre tanrı hem yaratıcı hem yaşatıcıdır (rızık vericidir). Hem de evreni yöneticidir. Elçiler ve kitap gönderir. Yahudi teolojisine göre Tanrı milli bir tanrıdır. Özellikle İsrail oğullarının tanrısıdır. İsrail oğullarının beklentilerine göre davranır. İsrail oğulları kimi seviyorsa tanrı da onu sever. Kime öfkeleniyorsa tanrı da ona öfkelenir. Tanrı İsrail oğullarına özel muamele yapar. İsrail oğulları seçkin bir ırktır. Her biri peygamber gibidir. Tanrı sıradan bir insan gibidir. Onunla olan ilişkileri bir insanla olan ilişkileri gibidir.

Hinduizm’de Tanrı İnancı;

Hinduizm inancında 3 çeşit Tanrı mevcuttur

 • Brahman – Yaratıcı
 • Vişnu – Yaşatıcı
 • Siva – Öldürücü

Yukarıda bahsedilen bu üçlemeye verilen isim Trimurti’dir.

Tanrı Brahman hem içkin (evrende – doğada) hem de aşkın (evrenin – doğanın) dışında bir tanrıdır. Brahman evrensel ruhtur. Bireysel ruh Athman, Brahman’dan bir parçadır.

 • Bu ruh ölümsüzdür.
 • Bu ruh herkeste ve her şeyde vardır. O yüzden tanrı her şeyde belirebilir.
 • Var olan her şey Tanrının tezahürleri, görünüşleri, yansımaları ve tecellileridir.
 • Samsana (meditasyon gibi eğilimlerle yaşayan ) çarkı sonunda kişi, insan ve Tanrının aynı şey olduğunun farkına varır. Bu yüzden Hinduizm inancında milyonlarca tanrı vardır. Bu kadar tanrı sonucunda kast sistemi oluşturulurmuştur.

Hinduizm’in daha alt dalları olan Budizm – Cayinizm – Shizim ‘ de daha sert veya daha yumuşatılmış uygulamalar mevcuttur.

İslam’da Tanrı İnancı;

Allah tüm varlıkların yaratıcısıdır. Yaratılışı kendi belirlediği yasalar doğrultusunda yapar. Allah aynı zamanda yaşatıcı yani rızıklandırıcıdır. Tüm yarattıklarını gözeten ve haberdar olandır.

Allah tek Tanrıdır. Yaratan ve yaratılan birbirinden tamamen farklıdır. Birbirine benzemez ve benzetilemez. Allah’ın nitelikleri sadece kendine hastır. Hiçbir varlık ve insanda bulunamaz. İslam’da ruhban sınıfı yoktur.

Allah’ın dini ilkeleri vardır. Onun belirlediği ilkelere ve değerlere ilahi din adı verilir.

Allah adildir; İlahi adaleti tam işletir.

 • Allah’ın her şeye gücü yeter.
 • Kimse onu kayıtlayamaz ve sınırlayamaz.
 • Allah’ın kendi önerilerini ve buyruklarını izleyenlere dünyada ve ahirette yardım edileceği vaat edilmiştir.
 • Allah her şeyi her an gören ve gözetleyendir. Hayata müdahildir.
 • De ki; O Allah bir tektir.
  Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
  Doğurmadı ve doğurulmadı
  O ‘na bir denk de olmadı.
  ( Bkz. 4:95 – 5:9 – 9:72 – 24:55 – 28:61 – 47:7- 112:1-2-3-4 )

Kendim için yazıyorum.

One thought on “Dinlerde Tanrı İnancı

 • 3 Kasım 2019 tarihinde, saat 11:29
  Permalink

  Tanrı inancı yazının İhlas Suresi ile tamamına erdirilmesi ayrı bir güzellik olmuş.Tanrı inancında anlaşılması ve okunması gereken bir sure. İhlas ! Adı bile güzel. Kuranı Kerim Süre No:112 , 1,2,3,4 ayetler.

  Yanıtla

Yorum yap