Paylaş

Her ikisi de… Hem sabit, hem hareketli.

Önce iki ayet:

“İmdi, hareketsiz ve sabit sandığın dağların kayıp giden bulutlar (gibi) gittiğini görürsün: her şeyi mükemmel bir nizama bağlayan Allah’ın sanatıdır bu: Şüphe yok ki, yaptığınız her şeyden haberdar olan da yine O’dur.” Neml 27:88

“(Rabbimiz nimetlerini sayıyor): Bir yanda sizi sarsar diye yeryüzüne yerleştirdiği sağlam ve sarsılmaz dağlar, öte yanda yolunuzu bulabilmeniz için nehirler ve yollar.” Nahl 16:15

İki ayet arasında çelişki var gibi, öyleyse sorgula

Sorgulamak insanın ana görevidir. Her bir şey sorgulanır.

Kur’an; nedenlerin ve niçinlerin en çok bulunduğu vahiydir.

Kur’an’daki bütün “İNNE” edatları NİÇİN’e cevap verir.
NİÇİN’in açılımı bilgi sevgisidir: Bu sevgi insan olan herkese lazımdır.

İnsan doğal olarak öğrenmek ister ve sorar: “Bu olayın sebebi nedir? Niçin oldu bu?”

Kâinatın üzerinde oturduğu en temel yasa; anlamlılık ve amaçlılık yasasıdır.

İnsanî bir duruştur bu: Anlam aramayan insan sayılmaz.

Cehalet; insanın insanlığının reddidir. Bilgi seviyesinin zıddıdır. İnsan “ben kimim, niçin varım” sorusunu soran varlıktır.

Cahiliye bilmemek değil, bilmemeyi seçmektir

İnsanı bilgiye sevk eden merakıdır. İnsanın çok önemli bir özelliği olan merak, bilginin taşıyıcı elemanıdır. Zira bilgiye, merakın açtığı yoldan gidilir. Merak, Allah’ın insana en değerli armağanlarından biridir.

Kur’an ayetleri işaretlerdir ve evrende olanları gösterir, tabiatı gösterir.

Mesela Kur’an: “deveye bakın” der. İnsansa, deveye bakacağı yerde, deveyi Kur’andan öğrenmek ister. Kur’an meseleleri tabiatta çözer.

İnsan, bir şeyin hakkını aklen de, deneyerek de vermek durumundadır. Bir başka ifadeyle “Tefekkür ederek” vermektir bu.

O nimet hakkında düşünmek, o nimetin ayrımlarını ve o nimeti en verimli kullanmanın yolunu yordamını arayıp bulmaktır.

Mantık ise, doğru düşünmenin yöntemini, metodolojisini verir.

Kısaca; “Bilgi sevgisi, Allah’ın verdiği emanete riayet etmektir”

Aklet, Düşün

Allah’ın ayetleri arasında çelişki olmaz.

Allah’ın 4 Kitabı vardır:
1. Tenzilî Kuran
2. Tabiat Kitabı
3. İnsan Kitabı
4. Olaylar Kitabı

Tenzilî kitap olan Kur’an, bazılarına işaret eder. Siz onları doğada araştırırsınız. Kalanını da aklınız ve iradenizle evrende arayıp bulursunuz. Zira var olan her şey bilgidir.

Dağların Kayıp Gitmesi Nedir? (NEML 27:88)

Yeryüzünü oluşturan tabakaların hareket halinde olduğu günümüzde artık bilinmektedir. Buna “kıtasal sürüklenme” (Continental Drift) adı verilir.

Dağların kayması yeryüzü mantosunun dâhil olduğu küresel hareketin ifadesidir. Bu hareket süreklidir ve devam etmektedir. Her şeyin harekette olduğu bir düzen var. Her beş yüz milyon yılda bir, yeryüzü toplanıp dağılmaktadır. Bu beşinci harekettir. Şimdi dağılmış vaziyettedir. Her yıl kıtalar 8-30 cm arasında sürüklenmektedir.

Allah, iki kara parçasını birbiri üstüne bindirmek suretiyle oluşan bir sistem kurmuştur.

Bu sürüklenme ve üst üste binmeden dolayı, dağlar sürekli yükselirler. Rüzgâr ve yağmurların aşındırmalarına rağmen, alttan gelen sıkıştırma ile dağlar sürekli, her yıl bir kaç cm yükseliş gösterirler.

Sağlam ve Sarsılmaz Dağlar (NAHL 16:15)

Dağlar ve kayalar, ata sözlerine bile girmiş: Kaya gibi sağlam. Pek çok yerde bilinen kayalar yıllardan beri aynı yerde dururlar.

Norveç kıyıları 400 Milyon yıldan beri durur. Dünyanın en yaşlı kara parçası.

İki Ayetteki Olay da Doğrudur

İki ayette geçen dağlara ait her iki özellik de doğrudur ve doğrunun iki yarısıdır. Birbirinin zıddı değildir. İki farklı sistemin iki parçası ifade edilmektedir burada.

Kıtasal sürüklenme, sarsılmaz dağları da bizi de, üzerindeki, her şeyi de götürür.

Göreceli Olay (Rölativite)

Dağların sağlamlığı ile kıtasal sürüklenme birlikte düşünüldüğünde rölativite yani görecelik kavramı ortaya çıkar.

Bize göre dağlar da, biz de yerlerimizde sağlam ve sarsılmaz şekilde durmaktayız. Ancak yeryüzü ölçeğinde öyle değil.

Dağlar Kendi Ölçeğinde Sarsılmazdır; Ancak Dünya Ölçeğinde Kaymaktadır

Ağaçlar ve bitkiler hareketsiz duran canlılardır, dikildikleri yerde öylece dururlar. Bitkiler, üzerinde bulundukları kara parçasına göre sabit; ancak tektonik plakaya göre hareketlidir.

Her ikisi de doğrudur. Yani, her birisi kendi sistemi içinde doğrudur.

Dağların Olduğu Yerlerde Deprem Daha Çok Olur

Dağlarda deprem olduğu doğrudur. Depremlerin en çok üretildiği silsilelerin dağ silsileleri olduğu bellidir; fakat dağların üstünde deprem olmaz, fark edilmez bile.

Deprem olmazsa zaten dağ olmazdı.

Zira dağların kendisi deprem ürünüdür. Dağlar plakların bitiş noktasıdır. Tektonik hareketlerin itmesi ile oluşan tortuların kayaç haline gelmesiyle dağlar oluşur.

Yer küresi mantonun yufka yerinden, fay oradan kırılır ve deprem orada olur.

Evler Nerelere Yapılmalı?

En güvenilir mekânlar dağlardır. Ancak dağın tepesine ev yapılmayacağı da açıktır.

Dağların ova ile birleştiği yerin hemen dağ tarafına bina yapmak en doğru yol olacaktır. Oradaki fay kırılmıştır. Tekrar kırılması çok zayıf ihtimaldir.

Dağın eteğinde olmak, dağ tarafından korunmak demektir.

Tarih boyunca şehirler hep dağların eteklerinde kurulmuştur. Kırılan fay hattının dağlara yakın olan kısmında. Artık orada bir daha kırılma olmaz.

Fay Hattı Üzerine Ev Yapılmaz

Ancak bilinen fay hatları üzerinde ev yapmak intihar etmektir. Bu yerler tesbit edilmeli, intihar bölgesi olarak ilan edilmeli ve kesinlikle inşaat izni verilmemelidir.

Örnekler verirsek; Kudüs ve Mekke dağ üzerindedir. Saraybosna dağ üzerinde kurulmuştur. Mardin, Şanlıurfa ve Bursa da öyledir. Bursa Uludağ’ın eteklerine kurulmuştur. Medeniyetlerin dağların eteklerinde kurulması tesadüf değildir.

Anadolu’daki eski uygarlıklardan Hattuşa da dağ üzerindedir.

Depremin bir doğa olayı olarak var ve kaçınılmaz olduğunu, gerekli önlemlerin alındığında kaos değil kozmos olduğunu önceki “DEPREM” yazımda okuyunuz lütfen.

En iyisi GERÇEĞE ÇAĞRI kitabımı alarak ilgili yazıların tamamını okuyunuz.

Rabbimiz! Dört Kitabındaki ayetlerinle bize öğretiyor ve bizi yetiştiriyorsun. Seni sınırsızca övüyor ve öyle çok seviyoruz ki…

Hayırlar diliyorum.

11 Ocak 1945 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda profesör oldu.

Yorum yap